ASUMAREA RĂSPUNDERII 
Contractele și materialele disponibile pe site-ul punctpei.com sunt întocmite și redactate potrivit Codului Civil și a legislației aplicabile din România sau de la nivel European și reprezintă o variantă propusă de echipa noastră. Nu acordăm nicio garanție cu privire la conținutul materialelor disponibile și nu ne asumăm răspunderea pentru deciziile luate de utilizatorul acestora. Folosirea acestui site precum și a documentelor, contractelor, actelor constitutive ori altor informații disponibile se face pe propriul dvs. risc, cunoscând aceste reguli.