CE PROBE POT FOLOSI ÎN PROCESUL ÎMPOTRIVA SANCȚIUNILOR DIN TRAFIC

Dacă v-ați întrebat cum vă puteți apăra sau cum puteți dovedi solicitările în procesul demarat împotriva Procesului-verbal prin care vi s-a aplicat o sancțiune în trafic, fie ea amendă, suspendare a permisului, puncte penalizare, etc., iată aici câteva detalii care vă pot fi de folos: 

  1. Martori – persoane prezente în mașină la desfășurarea evenimentelor care au dus la aplicarea sancțiunii ori persoane care au asistat la evenimente: alți șoferi, pietoni etc.;
  2. Mijloace materiale de probă: fotografi ori înregistrarea video/ audio a evenimentului, efectuată cu propriile dispozitive, atât timp cât aceste mijloace nu au fost obţinute prin încălcarea legii ori a bunelor moravuri;
  3. Înscrisuri – în funcție de situația particulară a fiecărui caz și care pot consta de exemplu în:
  • Dovada plății rovignetei ori a taxei de pod: bon fiscal, dovadă SMS achitare tarif și confirmare din partea C.N.A.I.R., dovadă plată făcută online și confirmare;
  • Dovade deținerii autorizației de taxi;
  • Documente de transport: aviz de însoțire a mărfii, autorizații, borderouri etc.;
  • Diagrame tahografice, cartela tahografică, listările efectuate cu imprimanta tahografului digital;

ATENȚIE:

  • Este important ca toate probele – martori, înregistrări să fie propuse prin plângerea depusă în instanță. Dacă le propuneți mai târziu, de exemplu la primul termen de judecată, instanța nu este obligată să țină cont de ele și poate respinge administrarea lor.
  • Interpretarea și coroborarea probelor rămâne totuși la aprecierea instanței de judecată care este liberă să le interpreteze așa cum consideră de cuviință. Dacă susținerile din Plângere nu sunt suținute de cele ale martorului, dacă există inadvertențe în susțineri, dacă înregistrările video sunt neclare ori neconcludente, Procesul-verbal întocmit de agentul constator va rămâne valabil.
  • Trebuie să șitiți că, scopul probelor propuse este să reușiți să probați dincolo de orice dubiu că nu vă faceți vinovat de săvârșirea faptei contravenționale reținute.

Voi ce mijloace de probă ați propus sau ați administrat în fața instanței de judecată?

© Acest material este protejat prin drept de autor și este proprietatea AI LAW INSIGHT S.R.L. Folosirea acestuia fără acordul nostru atrage sancțiuni potrivit legislației aplicabile.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *