Contractul de prestări servicii software

Câteva chestiuni despre Contractul de prestări servicii software

Dacă v-ați întrebat vreodată ce cuprinde un contract de prestări servicii software, dacă ați fost în poziția de a semna unul, dar nu ați știut la ce să fiți atenți ori dacă ați întâmpinat dificultăți în negocierea și la semnarea lui, iată mai jos câteva chestiuni despre Contractul de prestări servicii software.

Părțile și obiectul Contractului

Părțile Contractului se numesc de regulă Prestator și Beneficiar, între ele intervenind un contract ce poate avea ca obiect:

   –    crearea și dezvoltarea unei aplicații, unor programe, module, componente sau a unor funcţionalităţi;

   –   crearea unui site web;

   –   dezvoltarea unui prototip pentru găsirea unei soluții la o anumită nevoie/ problemă;

Deși în majoritatea cazurilor Prestatorul utilizează propria bază materială și propriile resurse, în unele cazuri poate fi necesar ca Beneficiarul să pună la dispoziția Beneficiarului anumite date „date de antrenament” pentru rularea unor experimente ori chiar pentru prestarea efectivă a serviciilor.

Prestarea serviciilor poate fi însoțită și de punerea la dispoziție de către Prestator a unor echipamente.

Drepturile de proprietate intelectuală

Chestiunea drepturilor de proprietate intelectuală, în special în situația produselor software este una care suscită numeroase discuții între Părți.

În funcție de înțelegerea acestora și mai ales în funcție de interesul Beneficiarului, pot exista două opțiuni:

 • drepturile de proprietate intelectuală vor fi transferate de la Prestator către Beneficiar prin intermediul contractului, fapt care va antrena un preț mai mare în favoarea Prestatorului;
 • drepturile de proprietate intelectuală rămân la la Prestator, acesta oferind o licență de utilizare Beneficiarului.

Părțile componente ale Contractului

În afara contracului de prestări servicii propriu-zis (numit și uneori Contract-Cadru), pot exista și alte documente adiționale, sub forma unor Anexe, ce includ:

 • Anexa de detaliere a serviciilor/ Caietul de sarcini/ Formulare de comandă;
 • Anexa privind angajamentele de confidențialitate între Părți;
 • Anexa privind conformarea la politicile de confidențialitate ale Părților;
 • Anexa privind propunerea financiară/ prețul contractului;
 • Garanţia de bună execuţie pentru contractele încheiate cu autoritățile publice;
 • Lista echipamentelor puse la dispoziție de Prestator;
 • Anexa privind respectarea obligațiilor Părților în materie de sănătate și securitate în muncă;
 • Rapoarte de activitate;
 • Documentații tehnice.

Mentenanța și suportul tehnic

Contractul de prestări servicii software poate include și prestarea de servicii de mentenanță și suport tehnic sau poate fi urmat de încheierea unui contract separat prin care Prestatatorul să ofere Beneficiarului un serviciu particularizat prin care să asigure suportul tehnic.

Acestea pot viza atât componenta software, cât și componenta hardware și pot consta în efectuarea unor activități precum:

   –   asigurarea asistenței în caz de nevoie, incidente, malfuncționalități, atacuri cibernetice;

   –   vizite periodice la locul de prestare a serviciilor pentru verificare conformității aplicațiilor/ programelor/ echipamentelor create ori puse la dispoziție de Prestator;

   –   asigurarea update-urilor și/ sau upgrade-urilor etc.

Mentenanța și suportul tehnic se pot asigura de către Prestator periodic (lunar de regulă) pentru un anumit număr de ore în schimbul unei sume lunare achitate de Beneficiar.

Potrivit necesităților Beneficiarului ori de tipul serviciilor, asistența poate fi prevăzută și pentru perioada de noapte și poate fi diferențiată în funcție de urgența serviciului, Prestatorul trebuind să asigure suportul imediat ori în câteva zile de la primirea solicitării din partea Benenficiarului.

Negocierea Contractului:

Negocierea Contractului în toate clauzele sale este foarte importantă mai ales dacă vorbim de servicii prestate în domenii sensibile (securitate, domeniul bancar) astfel că este la fel de important și pentru Prestator și pentru Beneficiar să găsească cele mai bune căi pentru a avea o poziție confortabilă și sigură.

Beneficiarul vă încerca să determine o răspundere cât mai largă în sarcina Prestatorului și va dori să dispună de modalități de încetare a contractului în favoarea sa (prin clauze de denunțare unilaterală a Contractului), în timp ce Prestatorul va dori un preț avantajos și desigur o răspundere limitată.

De multe ori însă, echilibrul contractual este precar, atârnând în favoarea Beneficiarului care dictează termenii și condițiile Contractului, în consecință este necesar ca Prestatorul să chibzuiască bine înainte de încheierea Contractului, precum și în asumarea și executarea obligațiilor sale.

Voi de ce probleme v-ați lovit atunci când ați încheiat un contract de prestări servicii software?

 Noi credem că am reușit să ne ajutăm clienții și în situații mai dificile.

 

© Acest material este protejat prin drept de autor și este proprietatea AI LAW INSIGHT S.R.L. Folosirea acestuia fără acordul nostru atrage sancțiuni potrivit legislației aplicabile.