ASUMAREA RĂSPUNDERII 
Contractele și materialele disponibile pe site-ul punctpei.com sunt întocmite și redactate potrivit Codului Civil și a legislației aplicabile din România sau de la nivel European și reprezintă o variantă propusă de echipa noastră. Nu acordăm nicio garanție cu privire la conținutul materialelor disponibile și nu ne asumăm răspunderea pentru deciziile luate de utilizatorul acestora. Folosirea acestui site precum și a documentelor, contractelor, plângerilor contravenționale, actelor constitutive ori altor informații disponibile se face pe propriul dvs. risc, cunoscând aceste reguli.
Conținutul acestui site nu reprezintă o consultație juridică în sensul Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.