Reclamații și Sesizări

Pentru reclamații și sesizări vă puteți adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului pe site-ul www.anpc.gov.ro.