Știați că:

  1. Marea majoritate a contractelor se pot încheiea între părți, fără a fi necesară prezentarea în fața unui notar ori a unui avocat, fiind suficient deci ca părțile să semneze contractul și fiecare să păstreze un exemplar al acestuia?
  2. Există anumite situații când semnarea unui contract de către părți nu este suficientă, ci este necesar ca aceasta să fie autentificat de către un notar public (cum ar fi cazul contractului de vânzare a unui imobil)?
  3. Un contract care nu conține toate elementele obligatorii pe care legea le prevede pentru validitatea sa, nu este valabil, orice terț interesat putând cere instanței anularea acestuia?
  4. Contractul de închiriere înregistrat la organele fiscale constituie titlu executoriu pentru plata chiriei la termenele și în modalitățile stabilite în contract ori prin lege, ceea ce înseamnă că procedura de obținere de la chiriș a chiriei este mult mai facilă, putându-se începe direct executarea silită a acestuia, fără a trebui să se meargă în instanță?
  5. Donația se încheie obligatoriu prin înscris autentic în fața unui notar public, exceptând cazurile când se donează bunurile mobile cu o valoare de până la 25.000 lei, când nu mai este necesară această formalitate?
  6. Semnarea unui acord de confidențialitate (non-disclosure agreement) poate avea implicații majore în cazul terminării unei colaborări, atât pentru un angajator, cât și pentru un programator, astfel că este necesar ca acest acord să conțină clauze clare și în măsură să protejeze fiecare parte?