TERMENI ȘI CONDIȚII

CINE SUNTEM

 

Punct Pe i este o platformă online de documente juridice, accesibilă oricărei persoane fizice sau juridice pentru a-și genera, la orice oră din zi sau din noapte, un contract de care are nevoie sau o plângere împotriva unei amenzi rutiere.

Mecanismul este simplu: intri pe punctpei.com, îți alegi contractul de care ai nevoie și completezi câteva câmpuri cu datele tale. Platforma îți permite să personalizezi clauze, să alegi alternativele pe care le dorești și să generezi în câteva secunde propriul contract. Alegând o anumită opțiune, clauzele se schimbă astfel încât să se potrivească cu situația ta. 

Ești ghidat pas cu pas de un avocat virtual, într-un proces simplu și rapid, la finalul căruia poți genera un contract al cărui conținut îl cunoști și îl înțelegi. Îl printezi, îl semnezi și ai un contract cu forță juridică ca oricare altul redactat de un cabinet de avocatură sau de un notar, fără să aștepți și la un preț accesibil. 

punctpei.com îți oferă și posibilitatea de a contesta sancțiunile primite în trafic prin aceea că am creat un model de plângere pe care să o poți personaliza în funcție de sancțiunea pe care ai primit-o și de situația ta particulară. Noi te ghidăm până la depunerea plângerii la instanță pentru ca, dacă sancțiunea nu ți s-a aplicat în mod corect, să te opui cu succes acesteia.

Ne găsiți pe Facebook aici:  https://www.facebook.com/online.contracts/ 

Suntem luați sub aripa lor de Radio Guerrilla, unde ne puteți vota la http://www.guerrillacamp.ro/antreprenori/razvan-pistolea-si-adeline-toader/  

Mulțumim pentru interesul arătat și pentru că apelați la noi!

 În continuare, vă rugăm să parcurgeți acest document care reglementează Termenii și Condițiile de utilizare a serviciilor pe care le oferim.

 Pentru întrebări sau clarificări, ne puteți contacta adresa de e-mail support@punctpei.com sau pe pagina noastră de Facebook.

TERMENI ȘI DEFINIȚII

 

Punct Pe i – Prestatorul Bunurilor și Serviciilor oferite prin intermediul Site-ului, deținătorul Site-ului, precum și autorul tuturor materialelor disponibile pe Site.

 Site https://punctpei.com/.

 Utilizator – orice persoană fizică sau persoană juridică care utilizează Site-ul și are acces la orice conținut disponibil pe acesta, cum ar fi articole, infografice, materiale video și altele.

  Cumpărător – orice persoană fizică sau persoană juridică care efectuează o Comandă prin intermediul Site-ului.

 Comandă –    confirmarea prin care Utilizatorul îşi exprimă acordul de a achiziţiona unul sau mai multe Servicii prin intermediul Site-ului.

 Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu oferit Utilizatorului, disponibil prin intermediul Site-ului.

 Contract – reprezintă înțelegerea la distanță intervenită între Prestator  și Utilizator, fără prezența fizică simultană a acestora, încheiată în limba română, cu privire la utilizarea sau achiziționarea Bunurilor și Serviciilor.

 Tranzacție – operațiunea de plată efectuată de către Utilizator în urma achiziționării Bunurilor și Serviciilor, precum și operațiunea de încasare efectuată de către Prestator.

COMANDA ȘI PLATA

 

Plasarea comenzii se poate face online. Utilizatorul va alege Produsul/ Serviciul dorit, va completa cu datele sale, urmând ca în momentul în care apreciază că a finalizat completarea, să apese butonul „Generează”. Apăsarea acestuia va deschide o căsuță cu modalități de plată care va permite Utilizatorului să o aleagă pe cea pe care o preferă. După efectuarea plății potrivit instrucțiunilor, Bunul/ Serviciul ales va fi descărcat automat în browserul Utilizatorului în format PDF.

 Plata Bunurilor și Serviciilor se poate face online cu cardul, prin intermediul contului de Paypal sau prin interacțiunea cu o platformă de socializare (Facebook, Twitter, LinkedIn). Unele Produse și Servicii pot fi oferite cu titlu gratuit.

 Prețurile vor fi afișate pe Site, în dreptul fiecărui Bun/ Serviciu.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

 

Punct Pe i este o platformă pentru informații juridice în regim de auto-ajutorare. Informațiile furnizate împreună cu conținutul Site-ului referitor la probleme juridice sunt furnizate pentru uz personal al Utilizatorului și nu constituie consultanță juridică în sensul Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Punct Pe i  nu examinează nicio informație pe care Utilizatorul o oferă pentru exactitate sau suficiență juridică, nu trage concluzii juridice, nu oferă opinii cu privire la alegerea documentelor juridice ori aplicarea legii în situația particulară a Utilizatorului.

 Completarea documentelor disponibile prin intermediul Site-ului se face pe propria răspundere a Utilizatorului. Punct Pe i nu își asumă nicio răspundere pentru eventualele prejudicii care pot apărea ca urmare a folosirii Bunurilor și Serviciilor de către Utilizator în nicio împrejurare,incluzând, dar fără a se limita la sancțiuni din partea autorităților sau pretenții din partea altor persoane.

 Punct Pe i nu oferă nu oferă nicio garanție ori promisiune cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al Bunurilor și Serviciilor, al template-urilor sau îndrumărilor disponibile prin intermediul Site-ului.

 Punct Pe i nu își asumă nicio obligație de rezultat sau diligență față de niciun Utilizator cu privire la Bunurile și Serviciile oferite și nu își asumă răspunderea pentru daunele suferite ca urmare a utilizării acestora.

 Prestatorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele și Condițiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițtiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabili Utilizatorilor de la momentul afișării în Site. 

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

Conținutul Site-ului (incluzând dar nelimitându-se la text și/sau conținut multimedia, logo-uri, reprezentări stilizate, imagini) este proprietatea intelectuală exclusivă a Punct Pe i. Site-ul va fi folosit de către Utilizatori doar pentru informare sau plasare de comenzi. Orice încercare de copiere va fi pedepsită potrivit legii aplicabile.

Utilizatorii nu au dreptul de a descărca, modifica parțial sau integral Site-ul, de a-l reproduce parțial sau integral, de a copia, distribui, vinde sau exploata Site-ul în orice manieră contrară intereselor Prestatorului, indiferent dacă există sau nu un scop comercial.

CONFIDENȚIALITATE

 

Punct Pe i va păstra confidențialitatea informațiilor furnizate de către Utilizator. La acest moment, Punct Pe i nu prelucrează, nu reține, nu stochează și nu utilizeză în nicio manieră datele furnizate de Utilizator în procesul de accesare a Bunurilor și Serviciilor. Modificarea prezentei clauze va face obiectul unei informări adecvate a Utilizatorului.

COMUNICĂRI

Utilizatorul poate contacta Prestatorul la adresa de e-mail support@punctpei.com. În cazul în care apreciază necesar, Utilizatorul poate furniza Prestatorului adresa sa de e-mail în vederea primirii de informații cu caracter informativ, oferte, lămuriri  și clarificări cu privire la Bunuri și Servicii.

FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

 

Niciuna din părți nu va fi raspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzator, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră sau caz fortuit. Forța majoră și cazul fortuit includ, dar nu se limitează la, schimbări legislative, accidente, boli, războaie, acte teroriste, revolte, incendii, cutremure, greve, embargouri, condiții meteorologice, atacuri cibernetice etc.

LEGEA APLICABILĂ

Prezentul acord este supus legii române. Eventualele litigii aparute între Prestator și Utilizator  Cumparator se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente potrivit legii aplicabile.